Kabinet steekt 1 mld in windpark

Het kabinet zet de bouw van een omstreden windmolenpark bij Urk door. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) stelt er ruim een miljard euro subsidie voor beschikbaar, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het plan voorziet in de bouw van 80 tot 100 windmolens. Deze komen deels op het land en deels dichtbij de oever in het IJsselmeer te staan. Het moet het grootste windmolenpark op land van Nederland worden. Het park levert 429 megawatt groene stroom voor 400.000 huishoudens.

Het plan voor het windmolenpark is omstreden. De gemeente Urk vindt dat de „welhaast megalomane omvang” van het park het historische gezicht van het voormalige eiland vernietigt. „Het aanzien van Urk dreigt blijvend en ingrijpend verstoord te worden”, aldus de gemeente.

De initiatiefnemers, een consortium van bedrijven rond Siemens Nederland en een aantal lokale ondernemers, verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder, hebben de vergunningen inmiddels aangevraagd. Minister Van der Hoeven is van plan deze aanvragen te honoreren en zal daartoe een zogenoemd Rijksinpassingsplan vaststellen. Haar financiële steun bestaat uit een eenmalige subsidie van tussen de 104 en 116 miljoen euro „vanwege het innovatieve karakter van dit windpark”, aldus de minister, plus 880 miljoen euro, gespreid over vijftien jaar, in de vorm van een subsidie op de door de windmolen opgewekte stroom. Zonder die subsidie kan de windenergie niet concurreren met goedkoper opgewekte stroom in kolencentrales.

Woordvoerder Leen van Loosen van het actiecomité Urk Briest, dat tegen het windmolenpark ageert, kondigt aan in verweer te gaan bij de Raad van State. „Dit is zonde van het belastinggeld. Er zijn veel rendabeler manieren om duurzame energie op te wekken.” De actiegroep meent nog voldoende andere argumenten te hebben om de bouw tegen te houden.

Van der Hoeven verklaarde gisteren dat zij de positie van Urk wil „meewegen” en daarbij aan de belangen van de gemeente „deels tegemoet” wil komen. „Maar het belang van duurzame energie gaat voor.”