Kabinet: opslag CO2 onder Barendrecht kan doorgaan

Het kabinet geeft toestemming voor de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht. Dat schrijven de ministers Cramer (Milieu, PvdA) en Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd.

In eerste instantie zal de opslag alleen plaatsvinden in een relatief klein veld met een opslagcapaciteit van 0,8 megaton. Dit veld komt onder Carnisselande, een woonwijk met 7.600 huishoudens. Als zich na een aantal jaren geen problemen hebben voorgedaan, wordt de opslag uitgebreid tot een groter veld van 9 megaton. Minister Cramer stelde vanochtend in een reactie dat ondergrondse opslag „echt veilig is”. De kans op problemen noemt ze „nihil”.

Shell wil in Barendrecht het broeikasgas kooldioxide afkomstig van de olieraffinaderij in Pernis opslaan in bijna uitgeputte aardgasvelden. Het gaat om een uniek milieuproject; nergens ter wereld wordt geëxperimenteerd met CO2-opslag onder bewoond gebied. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat Barendrecht het meest geschikte veld is. Shell wil aantonen dat de opslag van kooldioxide veilig op land kan.

Zowel de milieucommissie van Provinciale Staten Zuid-Holland als het college en de gemeenteraad van Barendrecht zijn fel gekant tegen de CO2-opslag. Bewoners vrezen voor lekkages en waardedaling van hun woning. Wethouder Simon Zuurbier (milieu en openbare ruimte, VVD) heeft laten weten dat Barendrecht naar de rechter stapt als het kabinet de plannen doorzet.

Cramer zegt tegemoet te zijn gekomen aan de wens van bewoners om kleinschalig te beginnen. „Vergelijk het met auto’s. Eerst maak je een prototype, daarna bouw je pas echt de auto.” Dinsdag gaat zij met Van der Hoeven aan de raad van Barendrecht uitleggen waarom dit besluit is genomen. Ze is niet bang voor juridische procedures: „Ik zou niet weten waarover mensen nog zouden moeten procederen.”