VS zullen zitting Strafhof bijwonen

Voor het eerst sinds het Internationale Strafhof in Den Haag in 2002 werd opgericht zullen de Verenigde Staten als waarnemer een zitting bijwonen. Dat heeft de speciale Amerikaanse gezant voor oorlogsmisdaden, Stephen Rapp, gisteren in Nairobi gezegd.

Washington heeft in de jaren negentig onder president Clinton een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Hof en het verdrag dat er aan ten grondslag ligt ook getekend. Maar het Congres heeft het verdrag nooit geratificeerd, en onder George W. Bush hebben de VS het Strafhof zelfs actief tegengewerkt. In de nadagen van Bush begon de Amerikaanse houding al enigszins te veranderen: de VS steunden de vervolging van de Soedanese president Bashir door het Strafhof.

De regering-Obama gaat nu een stap verder. „Onze regering heeft besloten de banden met het Strafhof weer aan te halen”, aldus Rapp. Ook zei hij dat de VS zullen onderzoeken op welke manieren zij in de toekomst met het Hof kunnen samenwerken, „om te verzekeren dat het een effectief instrument is om mensen voor de rechter te brengen in gebieden waar daarvoor geen andere manieren bestaan”.

Rapp voegde er wel aan toe dat het nog vele jaren kan duren voor de Amerikaanse regering het initiatief zal nemen om steun in het Congres te werven voor aansluiting bij het Hof door ratificatie van het verdrag. „Er bestaat nog steeds bezorgdheid over de mogelijkheid dat de Verenigde Staten, waar een groot deel van de wereld afhankelijk van is voor zijn veiligheid, en Amerikaanse militairen mikpunt zullen worden van politiek geïnspireerde vervolgingen.”

Inmiddels hebben zich 110 landen bij het Hof aangesloten. Behalve de VS hebben ook Rusland en China geweigerd dat te doen.

Van 18 tot 26 november zal een Amerikaanse delegatie de zogeheten Assembly of State Parties bijwonen, het toezichthoudend orgaan van het Hof. (AP, Reuters)