PvdD: halt aan ganzen schieten

Vanaf deze maand komen ruim twee miljoen ganzen in Nederland overwinteren. Om het gras voor koeien te sparen, zijn speciale rustgebieden aangewezen. Toch worden meer ganzen geschoten dan voorheen. De Partij voor de Dieren wil het „kunstmatig reguleren” van ganzen stoppen.

pagina 8 en 9