nrc.nl/china

Chinese partijfunctionarissen moeten hun maîtresses dumpen. Ze verdienen weinig, dus: „Wie er een of meerdere vriendinnen op na houdt, moet wel corrupt zijn”.