lappendeken

Voor het eerst is het Europese landschap gedetailleerd in kaart gebracht. Het resultaat is een bonte deken van 350 lapjes; allemaal verschillende typen landschappen.

Kijk op:www.wur.nl