IAEA: mogelijk meer in aanbouw in Iran

De bouw van een nieuwe Iraanse verrijkingsfabriek roept vragen op of er misschien nog andere nucleaire faciliteiten in aanbouw zijn waarvan het Internationaal Atoomenergie Agentschap niet op de hoogte is. Dat schrijft het IAEA, waakhond van het nucleaire Non-proliferatie verdrag, in een nieuw, vertrouwelijk rapport over Iran waar het internationale veiligheidsinstituut ISIS de hand op heeft gelegd.

Het IAEA heeft ook nog vragen over het doel waarvoor de fabriek is gebouwd. IAEA-inspecteurs hebben de nieuwe installatie eind vorige maand bezocht en zullen dat eind deze maand weer doen.

Iran meldde de installatie 21 september bij het IAEA aan, volgens Teheran op tijd – want ten minste een half jaar voor ingebruikstelling – maar volgens het IAEA veel te laat. Volgens de IAEA-regels moet een nieuwe installatie bij het begin van de bouw worden aangemeld. Iran heeft eerder meegedeeld deze regels niet te accepteren. Iran zegt de installatie in 2011 in gebruik te willen nemen. De VN-Veiligheidsraad eist dat Iran zijn verrijkingsactiviteit bevriest, maar Teheran weigert dat.

Er is ook verschil van mening wanneer de bouw is begonnen. Het IAEA meldt dat op satellietfoto’s tussen 2002 en 2004 al bouwactiviteit te zien is. Teheran zegt dat de bouw in de tweede helft van 2007 is begonnen. Iran had daartoe besloten toen internationale dreigementen toenamen om Iraanse nucleaire centra te bombarderen. Als de bestaande verrijkingsfabriek in Natanz werd aangevallen, zou verrijking van uranium kunnen doorgaan bij Qom.

Het IAEA onderstreept dat er afgezien hiervan nog een aantal onopgeloste kwesties blijft die tot zorg aanleiding geven. Deze moeten worden opgelost om het bestaan van een mogelijke militaire dimensie aan het Iraanse nucleaire programma te kunnen uitsluiten.

Rapport IAEA is te vinden op isis-online.org