Extra geld voor de geesteswetenschap

De faculteiten geesteswetenschappen van tien Nederlandse universiteiten krijgen voor dit collegejaar 2 miljoen euro voor het oplossen van onderwijs- en onderzoeksknelpunten, het stimuleren van aanstormend talent en voor de scholing van personeel. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt.

De Universiteit Leiden ontvangt het meeste geld: 319.000 euro. De Universiteit Utrecht, die 311.000 euro krijgt, zal de extra middelen onder meer besteden aan het verkleinen van de groepsgrootte bij grote studies als geschiedenis en aan het financieren van linguïstisch onderzoek.

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) wil vanaf 2011 structureel 15 miljoen euro meer gaan besteden aan geesteswetenschappen. De 2 miljoen die vorige week is verdeeld, vormt hiertoe een opmaat. Voor 2010 is 10 miljoen euro beschikbaar.

De toewijzing van de extra middelen is conform de aanbeveling van het Regieorgaan Geesteswetenschappen, een instantie onder voorzitterschap van de Utrechtse universiteitshoogleraar Frits van Oostrom. Het regieorgaan, dat de aanvragen van de universiteiten inhoudelijk heeft beoordeeld, werd in april in het leven geroepen naar aanleiding van het rapport van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen. In dit rapport werd alarm geslagen over de toekomst van de geesteswetenschappen in Nederland. Als gevolg van jarenlange bezuinigingen staan onderwijs en onderzoek binnen bepaalde vakgebieden sterk onder druk.

In het rapport, dat eind 2008 werd gepresenteerd, pleitte commissievoorzitter Job Cohen voor een structurele verhoging van het budget van de geesteswetenschappen. Minister Plasterk is nu akkoord gegaan met dit voorstel.