Economie kort

ABP komt met een kleine verhoging van de pensioenen

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM. Het pensioenfonds ABP (leraren en ambtenaren) gebruikt het spectaculaire koersherstel op de internationale beurzen van de laatste zeven maanden om de pensioenen mondjesmaat te verhogen. Dat heeft het fonds gisteren bekendgemaakt. Dankzij de hoge beleggingsrendementen is de financiële positie van het pensioenfonds, waarbij bijna een kwart van de Nederlandse huishoudens is aangesloten, sneller verbeterd dan eerder dit jaar nog werd verwacht. De zogeheten dekkingsgraad, de verhouding tussen beleggingen en verplichtingen, stond eind oktober bij het ABP op 105 procent. Dat is precies het percentage op basis waarvan een pensioenfonds van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, de pensioenen (gedeeltelijk) mag verhogen met de loon- of prijsstijgingen. Begin dit jaar stond de dekkingsgraad op 90 procent. Eind juni had het ABP beleggingen van 181 miljard euro. Het ABP verhoogt de pensioenen volgend jaar met 0,45 procent en bekijkt de zaak in mei nogmaals. De gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren waarvoor het fonds werkt, was 2,2 procent.

GM wil staatssteun versneld terugbetalen

DETROIT. De Amerikaanse autoproducent General Motors (GM) heeft in het derde kwartaal een verlies van 1,15 miljard dollar (710 miljoen euro) geleden. Desondanks wil het concern de ontvangen staatssteun in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland vervroegd aflossen. GM, dat afgelopen jaar bijna ten onder ging aan de gevolgen van de economische crisis en in juli een doorstart maakte in afgeslankte vorm, heeft een schuld bij de Amerikaanse overheid van 6,7 miljard dollar en van 1,4 miljard bij de Canadese overheid. Het concern wil deze leningen nu versneld terugbetalen wegens „de verbeterende wereldwijde economische situatie, stabiliserende verkopen en een gezondere financiële positie”. GM is al begonnen met het terugbetalen van leningen ter waarde van 900 miljoen euro van de Duitse overheid. Deze waren bedoeld om dochteronderneming Opel overeind te houden. Hiervan is ondertussen al een half miljard afgelost, het resterende bedrag wordt eind van de maand terugbetaald. Eerder maakte GM bekend af te zien van de verkoop van Opel. (ANP/AFP)

Japanse economie groeit 1,2 procent

Tokio. De economie van Japan is in het derde kwartaal met 4,8 procent gegroeid op jaarbasis. Ten opzichte van het tweede kwartaal bedroeg de groei 1,2 procent. Het gaat voor ’s werelds op een na grootste economie om de sterkste groei in meer dan twee jaar. De Japanse overheid stimuleerde de consumentenbestedingen, terwijl de export weer aantrok en bedrijven meer investeerden dan in het voorgaande kwartaal. De Japanse economie kromp met meer dan 10 procent op jaarbasis in de laatste drie maanden van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar. Het Japanse bedrijfsleven werd hard geraakt door de wereldwijde crisis. De Japanse economie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de export. De export nam in het afgelopen kwartaal met 6,4 procent toe in vergelijking met het tweede kwartaal. De investeringen van het bedrijfsleven stegen met 1,6 procent. Huishoudens besteedden 0,7 procent meer. (ANP)

D-reizen gaat reorganiseren

HOOFDDORP. Reisorganisatie D-reizen gaat reorganiseren. Directeur Steven van Nieuwenhuijzen verwacht dat de reorganisatie zestig voltijdsbanen kost. Er werken 1.300 mensen bij het bedrijf. Naar verwachting gaan bij de reorganisatie vooral banen in het management op de kantoren verloren. Volgens Van Nieuwenhuijzen moet D-reizen „efficiënter en slagvaardiger opereren tegen lagere kosten”. (ANP)