Compensatieregeling voor chronisch zieken onder vuur

Duizenden chronisch zieken zijn elk jaar ernstig gedupeerd door „onvoorstelbaar wanbeleid” van de organisatie die hen financieel deels moet compenseren.

Dat staat in een zwartboek dat FNV Bondgenoten heeft geschreven over het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze overheidsinstelling betaalt chronisch zieken maximaal 50 euro per jaar als gedeeltelijke vergoeding voor het eigen risico dat verzekerden moeten betalen. Dit jaar keert het CAK 95 miljoen euro uit aan 1,9 miljoen chronisch zieken.

In het zwartboek, dat vandaag verschijnt, noemt bestuurder Willem Banning de regeling een „onwerkbaar monstrum”. De regeling roept veel misverstanden op, kent discutabele selectiecriteria en de uitvoering van de regeling door het CAK is volgens hem „volstrekt onder de maat” en „volstrekt onacceptabel”.

De Regeling Compensatie Eigen Risico is bedoeld voor chronisch zieken (diabetes, kanker, luchtweg-, hart- en vaatziekten). Als ze meer dan 50 euro aan bepaalde medicijnen hebben uitgegeven, krijgen ze dat van het CAK gecompenseerd.

Het zwartboek stelt dat het onduidelijk is wanneer het CAK compensatie geeft. Identieke patiënten krijgen verschillende vergoedingen of niets. Veel mensen die vorig jaar wel compensatie kregen, werden dit jaar afgewezen, terwijl hun situatie niet veranderde.

Het CAK wordt overspoeld door klachten en bezwaarprocedures. FNV Bondgenoten schat dat de overheid meer geld kwijt is aan de bureaucratie dan aan de regeling. De bond wil de regeling weghalen bij het CAK en laten uitvoeren door zorgverzekeraars.

Vorig jaar kreeg het CAK 11.000 bezwaarbrieven van chronisch zieken. Dat zijn er dit jaar tot nu toe 7.000. Het CAK zegt onlangs de folder te hebben verbeterd en gaat een afwijzing voortaan beter toelichten. Het ministerie van VWS onderzoekt de situatie.

    • Frits Baltesen