China en VS voor akkoord over klimaat

De Verenigde Staten en China willen dat de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen uitmondt in een politiek akkoord met „onmiddellijk effect’’.

„Ons doel is geen politieke verklaring of een gedeeltelijk akkoord, maar een akkoord dat alle kwesties die spelen in de onderhandelingen dekt”, aldus de Amerikaanse president Barack Obama vandaag na afloop van zijn uren durende besprekingen met de Chinese president Hu Jintao .

In twee monologen ten overstaan van journalisten die geen vragen mochten stellen, bleek dat Obama en Hu de klimaattop in Kopenhagen niet willen laten mislukken. Zij sloten zich aan bij het voorstel van de Deense premier Rasmussen die eerst een breed politiek akkoord wil sluiten en pas in de loop van 2010 een juridisch verdrag.

Over dat aspect liet Obama noch Hu zich duidelijk uit in Peking. De VS en China, grootverbruikers van energie en grootvervuilers, zijn tegen juridische verdragen op dit gebied.

China en de VS gaan, zo spraken zij verder af, op het gebied van schone energietechnologie en zuiniger energiegebruik nauwer samenwerken.

Tijdens de eerste Amerikaans-Chinese top van president Obama werden alle mondiale kwesties besproken zonder dat er concrete resultaten werden bereikt. In algemene bewoordingen was er overeenstemming over de noodzaak dat Iran moet aantonen dat het nucleaire programma transparant en vreedzaam is, maar over nieuwe sancties bleven zij het oneens.

Hetzelfde patroon tekende zich af bij de besprekingen over handel, het Chinese wisselkoersbeleid en de liberalisering van de Chinese economie.

Er werd afgesproken om zeer nauw „overleg te voeren” om de wereldeconomie meer in balans te brengen, maar concrete toezeggingen deed China op het gebied van zijn goedkope munt, die het land een voorsprong geeft op de exportmarkt, of van markten niet.

President Obama zei tot duidelijke tevredenheid van president Hu dat de VS Taiwanese aanspraken op zelfstandigheid niet zal steunen.

Hij zei ook dat Tibet een Chinese provincie is. De VS steunen een onafhankelijk Tibet niet. Maar Obama deed wel een openbare oproep aan Hu om de dialoog met de dalai lama zo spoedig mogelijk te hervatten. Deze woorden van Obama werden, net als zijn pleidooi voor een ongecensureerd internet dinsdag in Shanghai, door de Chinese media niet uitgezonden en werden weggelaten uit de krantenberichtgeving.