Beoogde deal JP Morgan en Cazenove kan nog beter

JP Morgan en Cazenove zijn het erover eens dat de bestemming beter is dan de reis. De Amerikaanse bank heeft bijna overeenstemming bereikt over een deal om haar Britse zakenbankpartner uit te kopen uit de joint venture die ze vijf jaar geleden vormden. Maar het vermoedelijke prijskaartje van 1 miljard pond (1,1 miljard euro) – tien maal meer dan de aanvankelijke investering van JP Morgan van 100 miljoen pond – is verre van goedkoop. Vóórdat JP Morgan tekent, moet duidelijk zijn dat de bank het bedrijf kan laten groeien en tegelijkertijd de beste aspecten van de status quo kan behouden.

De 1.500 aandeelhouders van Cazenove hebben nog andere redenen dan een dreigende belastingaanslag in Engeland om hun stukken nu te verkopen. Het superjaar van de firma op het gebied van de uitgifte van aandelen biedt eveneens een krachtige prikkel. Het deel van Cazenove in de joint venture leverde in 2008 een winst op van ongeveer 48,5 miljoen pond. Uitgaande van een winststijging van 50 procent dit jaar zou JP Morgan op basis van het prijskaartje van 998 miljoen pond dertien maal de winst over het lopende jaar betalen – een fors meervoud voor een zakenbank.

De conventionele manier om een prijzige aankoop profijtelijk te maken is het lozen van overtollig personeel en infrastructuur. Maar dit is geen conventionele transactie. De joint venture is grotendeels succesvol geweest dankzij het feit dat Cazenove in staat was zijn eigen cultuur te behouden. Bovendien is er weinig overlap. JP Morgan heeft zijn Britse zakenbankactiviteiten aan de joint venture uitbesteed. De voornaamste overlappingen doen zich voor bij de divisie voor cash equities (die de netto waarde in contanten van alle bezittingen in portefeuille bijhoudt). Deze werd nooit in de joint venture geïntegreerd, omdat de marges van Cazenove zo veel hoger waren.

JP Morgan zal behoedzaam te werk moeten gaan, zoals steeds in de vijf jaar dat de joint venture bestaat. De verleiding zal groot zijn de beste bankiers te verhuizen en de Cazenove-activiteiten te beëindigen. Maar de Cazenove-cultuur de nek omdraaien kan meer kosten dan baten met zich meebrengen. Klanten kunnen weglopen, omdat zij de teloorgang van een onafhankelijke zakenbank betreuren. Een ander gevoelig onderwerp is de afdeling van Cazenove voor corporate broking (die voor bedrijven de relaties met institutionele beleggers onderhoudt). Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Als klanten het gevoel hebben dat ze te maken hebben met wéér een firma die alleen maar uit is op de koppelverkoop van financiële diensten, zal deze afdeling snel ineenschrompelen.

Er zijn manieren om Cazenove subtieler te integreren. In plaats van de aandelendivisie zonder meer op te slokken, kan het beter zijn haar de technologie en expertise van JP Morgan te laten huren op gebieden als de geautomatiseerde effectenhandel. Cazenove zou ook een eigen kantoorgebouw kunnen houden. Hoe dan ook, JP Morgan moet haar verbeelding gebruiken. Misschien is de reis nog niet helemaal ten einde.

    • Christopher Hughes