Aardscheerders

Niet meer dan zestig meter doorsnede had het ding uit de ruimte dat in 1908 een paar duizend vierkante kilometers bos in Siberië vernietigde. De kans op rampen met ‘aardscheerders’ is buitengewoon klein. Maar vanwege de mogelijke gevolgen is het de moeite waard te proberen ze te voorkomen, zegt sterrenkundige Paul Wesselius (1942).

Mooi woord, ‘aardscheerder’, voor zoiets griezeligs.

Wesselius: „In het Engels heten ze ‘potentially hazardous objects’, mogelijk gevaarlijke objecten. Sinds een jaar of tien is er een kleine groep vooral Amerikaanse astronomen die zich ermee bezighoudt. Ze proberen een overzicht te krijgen van asteroïden – grote rotsblokken, waarschijnlijk goeddeels afkomstig van een gemankeerde planeet tussen Mars en Jupiter – die in de buurt van de aarde zouden kunnen komen.

Eentje van 300 meter diameter – gelukkig heel zeldzaam – zou een wereldramp tot gevolg hebben. De temperatuur zou tientallen graden dalen, en zeebevingen, stormen veroorzaken. Iets groter dan een kilometer doorsnee zou een miljard doden opleveren. Dat komt maar eens per paar miljoen jaar voor, is de voorspelling. Tot mijn verrassing is in de VS een wet aangenomen die NASA verplicht om voor 2015 de aardscheerders groter dan 140 meter doorsnee in kaart te brengen.

Wettelijk verplicht wetenschappelijk onderzoek?

„Vanwege die verplichte studies werd in 2004 ontdekt dat de asteroïde Apophis op ons afkomt. Die is 330 meter. Zijn baan was toen nog niet goed bekend, maar er bleek een heel kleine kans dat hij de aarde zou treffen op 13 april 2029. Dat veroorzaakte ophef. Nu is duidelijk dat Apophis in 2029 op zo’n 35.000 kilometer langsvliegt, maar daarna kan hij vlakbij de aarde komen. In 2013 komt hij ook dichtbij langs. Met radarmetingen is de baan dan zo precies te bepalen dat toekomstige botsingen uitgesloten kunnen worden.”

Kun je een aardscheerder stoppen?

„Als je hem op tijd een heel klein beetje in zijn baan vooruitduwt, zal hij voor de aarde langsschieten. Dat lukt al met een vrij eenvoudige satelliet met een vijftal raketjes. Via de zwaartekracht trek je dan aan Apophis. In het ergste geval kun je een neutronenbom sturen. Reden dat men spreekt over ‘politieke structuren’ die nodig zijn om overreacties te voorkomen. Een besluit het gevaar zo af te wenden, zou via de VN afgesproken moeten worden.”

Scheert er veel langs?

„Nou ja, tien jaar geleden wisten we nog van niks. Nu doemen er ineens gevaren op. Onlangs rapporteerden Zuid-Amerikaanse indianen dat ze allemaal onwel geworden zijn na een inslag. Geen massahysterie, maar arseen dat vrijkwam uit de bodem. De herders die in 1908 kuddes hoedden in Siberië waren nog lang hoteldebotel van de inslag bij Tunguska. Op honderd kilometer afstand verschroeiden hun hemden nog. Ter geruststelling: 70 tot 80 procent van de aarde is zee, en van het land is maar 20 procent bewoond.”

Donderdag 19 november spreekt Paul Wesselius over ‘Aardscheerders’. 20.00 uur, Alberdingk Thijmcollege, Laapersveld 9 Hilversum. Toegang gratis.

    • Liesbeth Koenen