Weg met de maîtresses

Chinese partijfunctionarissen hebben opdracht gekregen met onmiddellijke ingang hun maîtresses te dumpen en frequent bezoek aan de hoeren in de karaokebars en bepaalde massagesalons te staken.

Campagnes tegen corruptie zijn zo oud als de Volksrepubliek zelf. Maar in de meest recente missives die zijn rondgestuurd door het partijdirectoraat dat belast is met discipline,worden de zaken onverbloemd gesteld.

Het is, zo melden partijkranten, gebleken dat 95 procent van de 90.000 corrupte partijfunctionarissen, die jaarlijks  worden bestraft,  steekpenningen aannamen om hun vrouwelijke accessoires te financieren, hun zogeheten ernai(tweede vrouw).

,,Het is heel simpel, partijfunctionarissen verdienen weinig. Wie er een of meerdere vriendinnen op na houdt, moet wel corrupt zijn’’, aldus de moraalridders van het partijdirectoraat. Dus weg met de vriendinnen en nooit meer naar de hoeren.

Hoe succesvol deze campagne zal zijn laat zich raden, want  het is een schijncampagne die alleen in de staatsmedia bestaat en weinig met de werkelijkheid van doen heeft.

Hadden de oude mandarijnen concubines, de hedendaagse elite in China, althans de mannen, hebben vaste vriendinnen, die worden voorzien van een appartementje, een leuke auto en een creditcard.

Er schijnen hele dorpen in de uithoeken van Guangdong, Sichuan en Guizhou, om maar een paar grote, armere provincies te noemen, afhankelijk te zijn van de inkomsten van deze jonge vrouwen.

De Chinese Nationale Vrouwenassociatie heeft wel eens gepleit om mannen met ernai naar arbeidskampen te sturen. Daar is het natuurlijk nooit van gekomen. Maar de echtgenotes van de overspelige partijfunctionarissen kijken in toenemende mate niet meer ter wille van de lieve vrede de andere kant uit, hoewel dat nog wel het gebruik is.

In Shanghai bijvoorbeeld neemt in 65 procent van de vrouwen het initiatief tot echtscheiding met als argument overspel van de man. Door betere opleidingen en goede banen blijven ze niet langer steken in een gestrand huwelijk met een vaak afwezige man.

    • Oscar Garschagen