Seculieren en de eed

De seculieren houden zich afzijdig in de discussie over eed en belofte, aldus het hoofdredactioneel commentaar van 14 november. Graag wijs ik op het weblog van de voorzitter van het Humanistisch Verbond van 20 januari 2009. Hij eindigt daar aldus: „Met de toenemende pluriformiteit van levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuigingen in ons land zou het beter zijn de verklaring en belofte zonder voorbehoud en bezwerende formules wettelijk voor te schrijven. Het staat ieder vervolgens vrij om, na afloop van de beëdigingsessie, individueel of groepsgewijs in een afzonderlijke ruimte de eigen rituelen te voltrekken.” Hoezo seculieren houden zich afzijdig?

Ed van Bork

Secretaris Humanistisch Verbond Rotterdam-Rijnmond