Reclame verplicht

Apple Computer heeft een octrooi aangevraagd voor een buitengewoon irritante uitvinding. Het computer- en -iPod-bedrijf heeft een manier uitgevonden om op alles dat een schermpje heeft reclameboodschappen te tonen. Wat is daar nieuw aan? Je kan niet verder zonder dat je hebt erkend dat je de boodschap hebt gezien.

The technology can freeze the device until the user clicks a button or answers a test question to demonstrate that he or she has dutifully noticed the commercial message. Because this technology would be embedded in the innermost core of the device, the ads could appear on the screen at any time, no matter what one is doing.

Uitvinden betekent niet automatisch toepassen. Maar hier is sprake van een mogelijkheid tot dwingelandij die een stevige vraag zal oproepen naar een scherm waar je zelf de baas over bent. Net als pop-up reclames riepen om een anti-pop-up knop.

Naarmate we  meer keuzevrijheid krijgen op allerlei gebieden, hebben overheid en bedrijfsleven een lastig te bedwingen neiging ons bij de les te houden. Hun les.

    • Marc Chavannes