nrc.nl/discussie

Hoe moeten we verder met bouwen? Hoge flats of lage huizen? Is het één kneuterig en het ander mondiaal?