Noem Wilders geen nazi of racist

De laatste weken is door een aantal mensen de aanval ingezet op Geert Wilders en zijn PVV. Geschrokken van het hoge zetelaantal dat de PVV in peilingen behaalt zijn alle remmen los gegaan bij zijn tegenstanders. Door de zwaarst mogelijke kwalificaties te gebruiken stellen ze Wilders in feite buiten de orde. Iemand steeds bestempelen als extreemrechts of racist slaat op voorhand ieder debat dood. Zijn partij vergelijken met de NSB diskwalificeert zijn kiezers en zorgt ervoor dat het voor mensen bijna onmogelijk wordt zich als aanhanger van de PVV te profileren.

Het meest cynische is dat, net als destijds bij Fortuyn, niemand in Den Haag de problemen die Wilders benoemt écht serieus neemt. Ondanks het feit dat veel Nederlanders er keer op keer blijk van geven deze problemen ook te ervaren. En ondanks het feit dat men na de revolte van Pim Fortuyn beterschap beloofde. Nee, men past telkens weer een ouderwetse politieke truc toe: concentreer je op de toon of de vorm die iemand gebruikt, haal hem daarmee onderuit en negeer de werkelijke inhoud van de zaken die hij aan de kaak stelt.

Wat de meeste mensen die op de PVV of Leefbaar Rotterdam stemmen willen, is een politiek die opkomt voor de rechten van homo’s, vrouwen en ouderen. Ze zijn tegen de cultuur van subsidieverlening aan vriendenclubjes. Ze willen de weer stijgende toestroom van kansarme allochtonen stoppen omdat uit elke statistiek blijkt dat dit een enorme druk geeft op de criminaliteit, de zorg, huisvesting; kortom, de gehele maatschappij. Zij willen dat ouderen goede zorg krijgen en dat werklozen minder geld krijgen dan werkenden. Zij verwachten van politici dat zij zich na de zoveelste aanslag, onthoofding of bedreiging vanuit islamitisch hoek, afvragen of dat geloof wel zo gezond is. Van extreem-rechtse of racistische sympathieën onder deze mensen is nagenoeg geen sprake.

Het gaat mij er dus niet om of ik het wel of niet met Wilders eens ben. Of zijn toon wel of niet de mijne is. We leven in een democratie. Zeker Wilders moet tegen een stootje kunnen, aangezien hij zelf bepaald geen blad voor de mond neemt. Maar stop ermee om Wilders in de nazi-hoek te plaatsen en als racist weg te zetten. We weten bij Leefbaar Rotterdam als geen ander wat daar de gevolgen van kunnen zijn.

Ronald Buijt

Gemeenteraadslid Leefbaar Rotterdam

    • Ronald Buijt Gemeenteraadslid Leefbaar Rotterdam