Moslims en de eed

Een gedeelte van de Tweede Kamer vindt het onwenselijk als een moslim de eed op Allah mag afleggen. In ons land werd echter al eeuwen geleden de eed op Allah afgelegd. Zo legden de Javaanse troepen die in dienst waren van de toenmalige Bataafse Republiek de volgende eed af: „Ik beloove en zweere bij den Eenigen en Almachtige God en Zijner grooten Profeet Mohamet trouw aan de Bataafsche Republiek, dit land onzer inwoning, tegen alle vijanden van den Bataafsche Republiek te beschermen.” Hoewel dit natuurlijk moet worden geplaatst in een andere tijd, was het toen vanzelfsprekend dat door moslims de eed op Allah werd afgelegd. Tweehonderd jaar geleden dacht men hier kennelijk makkelijker over dit onderwerp dan vandaag.

mr. B.W. Hopperus Buma

Amersfoort

    • Mr. B.W. Hopperus Buma