Google doet voorstel voor boekenproject

Google hoopt met een aanzienlijke beperking van zijn digitale bibliotheek Google Books tegemoet te komen aan bezwaren tegen het grote project.

Google heeft sinds 2003 ruim zeven miljoen boeken gescand en zou daarmee het auteursrecht en het mededingingsrecht schenden. In een nieuw voorstel aan de rechtbank in New York beperkt Google het project tot de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Australië. Verder verplicht Google zich om actief te zoeken naar rechthebbenden die zich niet zelf melden. Ook worden de commerciële mogelijkheden om de digitale bibliotheek te exploiteren verkleind.

Het voorstel betreft een aangepaste schikking met twee Amerikaanse organisaties, de Association of American Publishers en de Author’s Guild. Google zou 125 miljoen dollar (84 miljoen euro) betalen aan een onafhankelijke organisatie, de Book Registry, die namens auteurs en uitgevers moest toezien op de correcte (financiële) afhandeling van het auteursrecht. Van elke verdiende dollar zou 63 cent naar de rechthebbende gaan.

Die schikking stuitte op massale kritiek van concurrenten (verenigd in de Open Book Alliance), het Amerikaanse ministerie van Justitie en de overheden van onder meer Frankrijk, Duitsland en China. Belangrijk punt van kritiek is dat Google, zonder toestemming vooraf, auteursrechtelijk beschermde boeken in zijn bibliotheek wilde opnemen, die weliswaar niet te koop zijn in de VS, maar wel daarbuiten.

Ook zou het auteursrecht op zogenoemde ‘verweesde werken’, boeken waarvan de rechthebbenden niet meer te achterhalen zijn, automatisch toevallen aan Google. Met name Amazon en Microsoft vreesden dat Google Books een monopolie zou krijgen in e-books.

Volgens het nieuwe aanbod mag Google zijn digitale bibliotheek slechts te gelde mag maken op een beperkt aantal manieren. Dat zijn echter wel de meest lucratieve, zoals printing-on-demand, file downloads en toegang op basis van individuele abonnementen.

Een uitspraak van de New Yorkse rechter over het nieuwe voorstel wordt in februari verwacht.

    • Jan Benjamin