Christenen en de eed

Het artikel over de Kamermotie om de formulering van eed en belofte in de wet vast te leggen (NRC Handelsblad, 11 november), roept onbedoeld de suggestie op dat gelovigen altijd de eed afleggen. Echter, velen houden zich aan de woorden uit de Bergrede (Matteüs 5: 33-37): „En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren (...) Laat jullie ja ja zijn en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.”

Pim Dekker

Breda

    • Pim Dekker Breda