Achtergestelde DSB-klant eist alsnog geld op

Klanten van DSB met een achtergesteld deposito zeggen wel onder het depositogarantiestelsel te vallen en eisen per persoon 100.000 euro terug van het geld dat zij bij de failliete bank gestald hebben.

Dat zegt advocaat en curator Willem Jan van Andel in een brief aan zowel De Nederlandsche Bank als de curator van DSB Bank, Rutger Schimmelpenninck. De advocaat van kantoor Wijn & Stael vertegenwoordigt de Vereniging DSB Deposito’s. Bij deze vereniging hebben zich tot nu toe 3.000 à 4.000 houders van achtergestelde deposito’s aangemeld, die samen zo’n 45 miljoen euro bij DSB hebben staan. In totaal had de bank voor 175 miljoen euro aan dit soort deposito’s uitstaan.

Tot nu toe was de verwachting dat de achtergestelde deposito’s niet in aanmerking kwamen voor het garantiestelsel. Met een achtergesteld deposito krijgt een klant een hogere rente dan op een gewone spaarrekening, maar hij loopt ook het risico dit geld kwijt te zijn als de bank omvalt. Volgens Van Andel is dit in het geval van DSB echter niet zo. Hij stelt dat de deposito’s van DSB niet vallen onder de noemer van „financieel instrument”, zoals vastgelegd in de wet. Ook werden deze tegoeden door DSB niet onder het eigen vermogen geschaard, omdat de leningen aan de bank al opeisbaar waren als de bank een rentebetaling zou missen. Hierdoor vallen zij wettelijk binnen het depositogarantiestelsel, aldus Van Andel. Onder dit stelsel kunnen klanten tot 100.000 euro terugkrijgen.

Van Andel wil uiterlijk 20 november antwoord van De Nederlandsche Bank. Een woordvoerder van de centrale bank zei vanmorgen dat er serieus naar de zaak wordt gekeken. Bij eerdere bankfaillissementen, zoals Icesave en Van der Hoop, waren er geen achtergestelde depositohouders.

Van Andel dringt er bij de curatoren van DSB op aan terughoudend te zijn met het treffen van regelingen met klanten. Hij doelt bijvoorbeeld op de regeling die de bank voor het faillissement trof met de Stichting Hypotheekleed van Jelle Hendrickx, die klanten vertegenwoordigt die in betalingsproblemen zijn gekomen. „Dit is geld van mijn klanten”, zei Van Andel vanmorgen. De curatoren van DSB waren vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

    • Heleen de Graaf