ABP: kleine verhoging pensioenen

Het pensioenfonds ABP (leraren en ambtenaren) gebruikt het spectaculaire koersherstel op de internationale beurzen van de laatste zeven maanden om de pensioenen mondjesmaat te verhogen. Dat heeft het fonds vandaag bekendgemaakt.

Dankzij de hoge beleggingsrendementen is de financiële positie van het pensioenfonds, waarbij bijna een kwart van de Nederlandse huishoudens is aangesloten, sneller verbeterd dan eerder dit jaar nog werd verwacht.

De zogeheten dekkingsgraad, de verhouding tussen beleggingen en verplichtingen, stond eind oktober bij het ABP op 105 procent. Dat is precies het percentage op basis waarvan een pensioenfonds van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, de pensioenen (gedeeltelijk) mag verhogen met de loon- of prijsstijgingen.

Begin dit jaar stond de dekkingsgraad op 90 procent. Eind juni had het ABP beleggingen van 181 miljard euro

Het ABP verhoogt de pensioenen volgend jaar met 0,45 procent en bekijkt de zaak in mei nogmaals. De gemiddelde loonontwikkeling in de sectoren waarvoor het fonds werkt, was 2,2 procent.

Het bestuur van het fonds, dat bestaat uit afgevaardigden van werkgevers en vakbonden, houdt de pensioenpremie voor 2010 stabiel. Extra opslagen op de premie – die voor 70 procent door de werkgever wordt betaald en voor 30 procent door de werknemer – om een nog sneller herstel van de dekkingsgraad te bereiken, zijn voorlopig van de baan.