Wel graag realistisch internetadvies voor Klink

Sanderijn Cels en Joeri van den Steenhoven houden minister Klink een onrealistische strategie voor om de misinformatie over griep, vaccinatie e.d. op het internet tegen te gaan (Opiniepagina, 11 november). Ten eerste stellen zij voor dat de overheid moet participeren in sociale media en andere online netwerken om ter plekke de misinformatie te corrigeren. Maar welke sites moet zij kiezen voor een interventie? Het zijn er zo veel dat het onbegonnen werk is. Bovendien zal dit pas echt overkomen als overheidsbemoeienis.

De overheid moet het initiatief nemen en niet de volgzame houding aannemen die gesuggereerd wordt. Dit kan door een overheidsportaal te openen voor elke campagne waarin direct gereageerd wordt op veel voorkomende misinformatie. Waarin links gelegd worden met bloggers en sociale media die wel goede informatie verstrekken. Waarin alle betrokkenen uitgenodigd worden informatie en meningen te geven die niet uit prietpraat bestaan. Een dergelijk portaal zal de aandacht trekken van burgers. De meerderheid hiervan vertrouwt de overheid nog steeds meer dan willekeurig welke andere informatieverschaffer.

De tweede vergissing die de auteurs maken is dat zij alles direct willen richten op het internet. De overheidsvoorlichting moet juist gebruikmaken van meerdere kanalen. In de krant, op tv en in folders kan juiste informatie gegeven worden en bekende misinformatie gecorrigeerd. Bovendien kan de aandacht gevestigd worden op het zojuist genoemde portaal.

In de derde plaats verwachten de auteurs te veel van de gemiddelde internetgebruiker. Zij stellen dat „burgers in staat zijn om informatie te verifiëren en te delen”. Delen kunnen ze inderdaad, maar verifiëren lukt veel burgers niet. Daarom wordt zoveel misinformatie geloofd. De gemiddelde Nederlander heeft slechte informatievaardigheden en kan niet goed googlen. Dit is vastgesteld in een medialab aan de Universiteit Twente. Tot hun verbijstering observeerden de onderzoekers daar dat zelfs hoogopgeleide burgers veel informatie klakkeloos aannemen en de bron niet controleren.

Jan A.G.M. van Dijk

Hoogleraar communicatiewetenschap, Universiteit Twente

    • Universiteit Twente