Nieuwe poging campus Limburg

Leks Verzijlbergh, oud-directeur van de woningstichting Servatius, is op persoonlijke titel bezig met het zoeken van investeerders om de deze week afgeblazen campus in Maastricht alsnog gerealiseerd te krijgen. „Ik acht de poging niet kansloos, omdat er ook private ontwikkelaars zijn die zich bezighouden met studentenhuisvesting”, zegt Verzijlbergh.

Servatius besloot afgelopen woensdag de bouw van het door de Spaanse toparchitect Santiago Calatrava ontworpen complex (onder meer studentenwoningen, guesthouses, kantoren en een sporthal) definitief te annuleren. Aan de totstandkoming van de campus was tien jaar gewerkt.

De geraamde kosten dreigden volgens de woningstichting op te lopen van het bij aanvang begrote bedrag van 165 miljoen euro naar 230 miljoen euro. De kerntaak van Servatius, het realiseren van sociale woningbouw, dreigde daarmee gevaar te lopen. Mogelijke partners, zoals de gemeente Maastricht en de Universiteit Maastricht, toonden volgens de corporatie onvoldoende bereidheid om bij te springen.

„Het is nu zaak met geïnteresseerden aan tafel te gaan zitten”, zegt Verzijlbergh. „De onrendabele top van de campus was vijftien miljoen euro. Servatius heeft al een verlies genomen van 35 miljoen euro. Dat biedt perspectieven. De Universiteit Maastricht heeft in gesprekken met de woningstichting aangegeven dat ze het hele complex zouden willen huren.”

Verzijlbergh werd in maart geschorst als directeur van Servatius na een geschil met de raad van toezicht. Hij is inmiddels definitief vertrokken met een handdruk van nog onbekende omvang. In mei werd de bouw van de campus stilgelegd vanwege oplopende bouwkosten. Daarna vertrok ook de raad van toezicht. Minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie heeft de voormalige Amsterdamse wethouder Duco Stadig benoemd als toezichthouder namens het Rijk.

De architect Calatrava, met wie Verzijlbergh steeds contact heeft gehouden, heeft inmiddels laten weten dat hij niet verantwoordelijk is voor kostenoverschrijdingen bij de campus. Hij overweegt een claim in te dienen wegens geleden imagoschade.