Fusie BA en Iberia krijgt zijn beslag

British Airways (BA) en Iberia zijn aan de laatste etappe begonnen van hun uitputtend langdurige pogingen om een overeenkomst te sluiten. Na 16 maanden van telkens afgebroken en weer opnieuw gestarte onderhandelingen lijken de twee luchtvaartmaatschappijen nu op het punt te staan hun goedkeuring te hechten aan een fusie, die BA 55 procent in handen zou geven van een concern met een waarde van 4,8 miljard euro.

Er is veel gebeurd sinds de twee luchtvaartmaatschappijen hun gesprekken in juli 2008 bevestigden, toen de financiële crisis zijn hoogtepunt nog moest bereiken. Beide concerns hebben verliezen geboekt en zijn verwikkeld in pijnlijke saneringen. Het blussen van binnenbrandjes heeft de aandacht van het duo tijdelijk van de transactie afgeleid. Maar de komst van Antonio Vazquez als president-commissaris van Iberia heeft de fusieplannen deze zomer weer nieuw leven ingeblazen. Een verdere verslechtering van de winstgevendheid van de Spaanse luchtvaartmaatschappij de afgelopen paar maanden lijkt de kostenbesparende fusie tot een noodzaak te hebben gemaakt.

Maar het uitstel heeft Iberia ook voordeel gebracht. De voorgestelde aandelenruil laat de twee ondernemingen fuseren op basis van hun relatieve marktwaarde van dit moment. Maar de aandelen van Iberia staan nu 35 procent hoger dan toen de deal voor het eerst werd overwogen. De beurskoers van BA is in dezelfde tijd met 8 procent gedaald. Op grond van de koersen van vóórdat de gesprekken naar buiten kwamen, zouden de aandeelhouders van BA ongeveer twee derde van het samengevoegde concern hebben bezeten. Dat stemt overeen met de relatieve bijdrage van BA aan de omzet, die op een geschatte 8,8 miljard euro het tweevoudige van die van Iberia dit jaar zal zijn.

De transactie kan nog steeds zinvol zijn voor de aandeelhouders van BA, als de synergievoordelen maar voldoende rijk zijn. Uitgaande van de fusie tussen KLM en Air France kan een deal kosten- en omzetsynergieën opleveren van zo’n 2,5 procent van de gecombineerde omzet, ofwel 350 miljoen pond per jaar. Belast en gekapitaliseerd op een conservatief meervoud van zeven maal, zou de nettowaarde daarvan wel eens 1,7 miljard pond kunnen bedragen.

Beleggers moeten behoedzaam blijven. Air France en KLM zijn gefuseerd toen de sector begon te bloeien. Het genereren van omzetsynergieën tijdens een crisis is lastig. En zelfs als overeenstemming kan worden bereikt over de voorwaarden, kan het nog maanden duren voordat de transactie wordt afgerond en het eigenlijke integratiewerk start. Bovendien kan de fusie worden gehinderd door een ineffectief bestuur: beide ondernemingen mogen een gelijk aantal commissarissen leveren

Fiona Maharg-Bravo

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Fiona Maharg-Bravo