De clou van de kosmos 2

Sander Bais betreurt het dat alfa`s weinig van fysica weten. Zelf historicus heb ik echter (het verband van) relativiteit van tijd/ruimte (met de constantheid van de lichtsnelheid) eens moeten uitleggen aan onder anderen een gepromoveerd bioloog. Het gaat dan ook niet zomaar om de scheiding alfa-bèta, maar om gebrek aan kennis of begrip van de specialismen van elkaar. Zo begrijpen de meeste fysici en de vele (ook grote) filosofen die erdoor beïnvloed zijn van vele andere (ook grote) filosofen minstens zo weinig, dat ze ze beoordelen door een fysische bril, en verklaren wat daar niet in past en daardoor niet door hen gevat wordt voor zinloos. Kortom: Er is niet alleen onkunde, maar ook onbegrip van elkaar. Bais heeft zelfs de dictatoriale neiging om wat niet in het fysische straatje past van filosofische discussie te willen uitsluiten.Daarom is het zien te vatten wat filosofische en levensbeschouwelijke leringen werkelijk bedoel(d)en te leren zonder meer een vereiste om uit deze blikvernauwing te komen. Zoeken is dus de moeite waard, niet het zweren bij maar één geldige aanpak, die weliswaar talrijke inzichten geeft, maar ook oogkleppen heeft.

    • J.M.M. Thurlings