De bijbel motiveert op het Hoornbeeck

Het Hoornbeeck College scoort hoog op een nieuwe ranglijst voor mbo-scholen. De Reformatorische opleiding in Amersfoort heeft het hoogste percentage geslaagden.

Nederland, Amersfoort, 13-11-09 Hoornbeeck College. © Foto Merlin Daleman. Daleman, Merlin

De leerlingen komen overal vandaan. Bartje Eerwijk (16) uit Opheusden staat om half zes op. Ze fietst elke dag eerst een half uur, en rijdt daarna nog vijf kwartier met de bus naar school. Klasgenoot Alineke Cornelisse (16) uit Elst zit ook langer dan een uur in de bus voordat ze de klas ingaat.

De meisjes zijn eerstejaars mbo-leerlingen gezondheidszorg aan het Reformatorische Hoornbeeck College in Amersfoort. Deze instelling is de op één na beste mbo-school, volgens de Keuzegids MBO 2010 die volgende week wordt gepresenteerd. Als beste komt het kleinere vakcollege Sint Lucas in Boxtel uit de bus.

Het Hoornbeeck heeft het hoogste percentage geslaagden, met ‘maar’ 21 procent uitvallers na vier jaar. Dat is relatief weinig. Op het ROC Nijmegen had, na vier jaar studie, ruim 40 procent nog geen diploma.

Hoornbeeck telt 4.600 leerlingen, verdeeld over vijf locaties. „Van Goes tot Kampen, de bible belt”, zegt M.F. van Leeuwen, voorzitter van het College van Bestuur in zijn kantoor in Amersfoort. Op deze locatie volgen 1.900 leerlingen een opleiding op het gebied van ict, techniek, economie en gezondheidszorg.

In het hoger onderwijs komen er jaarlijks meerdere ranglijsten uit, voor zowel het hoger beroepsonderwijs (hbo) als universiteiten. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) was dat tot nu toe ongebruikelijk. De Keuzegids is samengesteld door Hoger Onderwijs Persbureau (HOP), en is gebaseerd op gegevens van het statistiekbureau van het ministerie van Onderwijs (CFI) en een enquête onder mbo’ers (ODIN).

Het beoordelen van mbo-scholen sluit aan bij de ambities van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). Zij zei afgelopen week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer dat ze de „individuele prestaties van ROC’s [regionaal opleidingscentrum] in beeld wil brengen”. De 69 mbo-opleidingen tellen 509.000 leerlingen.

De streng christelijke achtergrond is een van de redenen voor de hoge plaats van het Hoornbeeck op de ranglijst van mbo-scholen. Op de website staat dat de school „onvoorwaardelijk en geheel de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God onderschrijft.”

Op het Hoornbeeck komen alleen leerlingen van wie de ouders belijdend lid zijn van een kerkgemeenschap. „De school is voor ouders die hun zoon en dochter graag Reformatorisch beroepsonderwijs laten volgen. Dat kan betekenen dat we ook leerlingen toelaten die onverschilliger tegenover het geloof staan dan hun vader en moeder”, zegt bestuursvoorzitter Van Leeuwen. „Met ouders en leerlingen vormen we de schoolgemeenschap, wij zijn er voor elkaar.”

Veel leerlingen noemen het geloof als belangrijkste reden om voor de school te kiezen. Anita van der Schans (18) uit Bodegraven, die de richting ‘secretarieel’ doet, is naar dezelfde school gegaan als haar oudere zus. „Het is toch Reformatorisch onderwijs.” Arris van Velthuizen (18) uit Renswoude wil later „in de verkoop” of een eigen bedrijf: „We hebben dezelfde achtergrond. Daardoor maak je makkelijker contact.” Alineke voegt toe: „Ik wil de gehandicaptenzorg in. Dan wil ik graag de dag beginnen met gebed. Je leert hier hoe je dat later kunt inpassen.”

Een andere mbo-school hebben veel leerlingen niet eens overwogen. Hoe moet dat later met eventueel niet-Reformatorische vervolgopleidingen? Bartje: „Mijn zus volgt een hbo-opleiding. Volgens haar zeggen de leraren weleens dingen over de evolutie enzo die hier niet zouden kunnen.”

Toch is het ook binnen Reformatorische families niet vanzelfsprekend om voor het Hoornbeeck te kiezen, zegt docent Arie de Jongh.

Ook de docenten zeggen dat het geloof van belang is. „Wij zijn het aan onze identiteit verplicht om kwaliteit te leveren”, legt docent Jenneke Haase uit. Ze werkt inmiddels elf jaar op de instelling waar ze ooit als leerlinge, vanuit Rijssen, dagelijks naar toe reisde. Ze begeleidt stagiairs in de zorg. „Ik leer ze dat ze netjes moeten zijn, dat ze medewerkers moeten groeten.” Haase ziet haar werk als een missie. „Dat vraagt mijn levensovertuiging”, zegt ze. „Bovendien zou ik zelf ook in de verpleging geholpen willen worden door mensen die vriendelijk zijn.”

Volgens bestuursvoorzitter Van Leeuwen leggen docenten voor zichzelf en hun leerlingen de lat hoog. De bijbel is de bron van ons onderwijs, vat hij samen. „Dat motiveert leraren en leerlingen.” Haase, die in een rolstoel zit, zegt: „De talenten die je hebt gekregen moet je ontwikkelen.”

De docent staat volgens Van Leeuwen centraal op het Hoornbeeck en „kennisoverdracht is nog altijd het belangrijkste element” in het onderwijs. Dat betekent dat scholieren economie en handel meer taallessen krijgen. En leerlingen van de zorgopleiding moeten eerst een toets biomedisch rekenen doen, voordat ze verder mogen.

    • Marieke van Twillert