Autoheffing moet files in 2018 halveren

De introductie van de kilometerheffing zal de files op de Nederlandse wegen de komende jaren halveren. Het verkeer neemt vanaf 2018 met 15 procent af.

Dat heeft minister Eurlings (Verkeer, CDA) gisteravond voorspeld bij de bekendmaking van het wetsvoorstel kilometerheffing en de bijbehorende tarieven. Bij de kilometerheffing is het tarief afhankelijk van tijd, plaats en zuinigheid van de auto.

„De files gaan terug naar het niveau van 1992”, zei Eurlings. „We gaan meer betalen voor het gebruik van de auto en niet langer voor het bezit. Dit is een heel eerlijk systeem.”

Tussen 2012 en 2018 komt de kilometerheffing stapsgewijs in plaats van de motorrijtuigenbelasting en de BPM-aanschafbelasting. De automobilist betaalt bij de eerste gedeeltelijke invoering gemiddeld 3 eurocent per kilometer. Dat bedrag loopt geleidelijk op tot gemiddeld 6,7 eurocent in 2018. Het tarief hangt af van het type auto en de snelheid waarmee de traditionele autobelastingen worden vervangen.

Naast het basistarief komt er een toeslag, een zogeheten spitstarief. Hoe hoog die wordt, is onbekend.

Eurlings legde uit dat de uiteindelijke tarieven afhankelijk zijn van de mate waarin automobilisten minder gaan rijden. Als ze minder rijden dan verwacht, stijgt het tarief zodat de overheid er niet op achteruit gaat.

Mocht de automobilist zijn gedrag niet aanpassen, dan zal het tarief in 2018 – als het rekeningrijden volledig is ingevoerd – lager uitvallen: 5,8 cent per kilometer. Het is omgerekend vergelijkbaar met wat automobilisten nu gemiddeld betalen aan autobelasting per kilometer.

Volgens de minister gaan de meeste automobilisten uiteindelijk minder betalen dan nu. Hij beloofde dat er een website komt waar automobilisten straks kunnen kijken wat de plannen voor hen betekenen.

Vervolg Rekeningrijden: pagina 2

Opbrengst kilometerheffing naar bouw wegen

De opbrengst van de kilometerheffing gaat naar het fonds waaruit het Rijk de infrastructuur financiert, inclusief het spoor. Voor buitenlandse voertuigen komt een alternatief betalingssysteem. Gehandicaptenvoertuigen, motoren, trekkers, taxi’s en auto’s van voor 1987 betalen geen heffing.

Bijna 9 miljoen automobilisten krijgen in de toekomst een GPS-apparaatje dat bijhoudt waar en wanneer hoeveel gereden wordt. Volgens het kabinet kan de overheid die reisgegevens niet volgen, waardoor de privacy gewaarborgd zou zijn.

Minister Bos (Financiën, PvdA) zei gisteren na afloop van de ministerraad dat het systeem de schatkist niets oplevert. „Ik hoef er ook geen cent aan te verdienen. Wat belangrijk is, zijn de maatschappelijke effecten van minder milieubelasting en minder files.”

Bos erkende dat burgers er zonder auto in de toekomst op achteruit kunnen gaan. Provincies innen nu hun belasting via de motorrijtuigenbelasting. Omdat die wordt afgeschaft, mogen ze een nieuwe belasting heffen. Veel provincies overwegen een ‘ingezetenenbelasting’. Op die manier betaalt de autoloze indirect mee aan de kilometerheffing.

De kilometerheffing wordt onder voorbehoud gesteund door zowel de milieu- als de autolobby. De ANWB stemt in met de uitgangspunten van de kilometerheffing. Uitgangspunt is dat de automobilist er gemiddeld niet op achteruit gaat.

Volgens de stichting Natuur en Milieu worden auto’s die veel brandstof gebruiken relatief goedkoper en zeer zuinige auto’s juist duurder. „Maar omdat de kilometerprijs tegelijkertijd leidt tot minder autokilometers, is het nettoresultaat goed voor het milieu”, zegt directeur Mirjam de Rijk.