Wende

In de aan de val van de Muur gewijde bijlage Boeken (06.11.09) mochten diverse personen zich uitspreken over het beste boek over `die Wende` van 1989. Zo ook de huidige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Hij zei onder meer: `De Talibaan, die nu de grote vijand is, was in de jaren tachtig nog de grote vriend van Amerika.`

Dit is een (wijdverbreide) misvatting. Met het vertrek van de Sovjets uit Afghanistan in 1989 hield ook de Amerikaanse interesse voor dat land op. De Talibanbeweging bestond in 1989 nog helemaal niet, en daardoor konden er dus helemaal geen banden tussen de Talibaan en de VS bestaan!

De eerste tekenen van de opkomst van de Talibaan dateren namelijk van 1992. En als nieuwe speler in de Afghaanse burgeroorlog kwamen zij pas goed in beeld vanaf 1994, een kleine zes jaar na februari 1989.

    • R.J. Smits Teteringen