Verhagen haalt uit naar Karzai

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft keihard uitgehaald naar de Afghaanse regering. Hij eist dat serieus werk wordt gemaakt van corruptiebestrijding en het vestigen van een goed openbaar bestuur. „De tijd van mooie woorden is voorbij. Er kan alleen sprake zijn van vertrouwen als zij ook echt leveren”, aldus Verhagen gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg over Afghanistan. Hij vindt dat de internationale gemeenschap die actief is in Afghanistan bindende afspraken moet maken met de bestuurders. Er zullen consequenties moeten volgen als men zich daar niet aan houdt, zei de minister. Zijn collega Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) wil een hulpbedrag van 25 miljoen euro dat voor 2010 is gereserveerd voor opbouwwerkzaamheden in het land, afhankelijk maken van de mate waarin de regering-Karzai de te maken afspraken nakomt. (NRC)