Raad: laat klas over leraren oordelen

Leraren moeten een bonus krijgen als ze goed presteren. Die prestaties kunnen worden beoordeeld door leerlingen, andere leraren en managers. Ook de prestaties van leerlingen zullen een rol spelen.

Dat schrijft de Onderwijsraad, het belangrijkste onderwijsadviesorgaan van de regering, in het advies Naar doelmatiger onderwijs, dat vanmiddag zou verschijnen.

De raad stelt verder voor de klassen te vergroten tot 50 à 75 leerlingen, met meer dan één leraar voor de klas. Het voordeel hiervan, schrijft de raad, is dat de diverse leraren binnen zo’n klas subgroepen van leerlingen kunnen vormen voor extra uitleg en oefening. Ook zou op deze manier de onderwijstijd beter kunnen worden benut.

De adviezen van de Onderwijsraad sluiten aan bij de ambtelijke werkgroep die in opdracht van het kabinet bekijkt hoe het onderwijs 20 procent kan besparen door efficiënter te werken. Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) benadrukte deze week in de Tweede Kamer dat bezuinigen op onderwijs slechts een van de opties is die het kabinet overweegt. Ook extra investeringen in het onderwijs zijn nog niet uitgesloten.

De beoordeling van leraren door leerlingen, collega’s en leidinggevenden moet volgens de Onderwijsraad niet zonder gevolgen blijven. Die gevolgen kunnen negatief zijn, variërend van verplichte bijscholing tot ontslag. Of positief, door middel van een prestatiebonus of doorgroeimogelijkheden.

Een van de genoemde belemmeringen voor de doelmatigheid is dat leraren hun administratieve taken beschouwen als „onnodig papierwerk”. Leraren zijn „moeilijk te motiveren om zich te verantwoorden over tijdsbesteding”. Daarom is het bijhouden van de gewerkte uren „onmisbaar”, aldus de Onderwijsraad.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) hekelt het advies van de Onderwijsraad. De discussie over doelmatigheid in het onderwijs, zegt de bond, „is een hype waar we zo snel mogelijk vanaf moeten”. AOb-voorzitter Walter Dresscher zegt dat het advies geen bewijzen bevat dat het onderwijs productiever en goedkoper kan.

Lees het advies op nrc.nl/binnenland