Opleidingsgeld voor raad vooral naar grote partijen

Rotterdam, 13 nov. - Het opleidingsgeld voor raadsleden gaat vrijwel geheel naar landelijke partijen. De lokale partijen moeten het met een klein deel van het budget stellen, soms met een paar tientjes. Dat blijkt uit een overzicht dat weekblad Binnenlands Bestuur opvroeg bij Binnenlandse Zaken. In totaal is vier ton opleidingsbudget beschikbaar. Hiervan gaat ruim 370.000 euro naar partijen die ook landelijk actief zijn. Dit bedrag komt bovenop de circa 15 miljoen euro die ze al krijgen op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen. De resterende 30.000 euro is verdeeld over 143 lokale partijen. Die krijgen soms een bedrag van enkele tientjes. Ongeveer een derde van alle raadszetels wordt bezet door lokale partijen.