nrc.nl/klimaat

Lees het EEA-rapport via nrc.nl/klimaat

Meer over de komende klimaattop, in december in Kopenhagen, waar wordt gesproken over de opvolger van het Kyoto-protocol, staat op nrc.nl/kopenhagen