Nederland & Europa kort

Verhagen: Turkije moet samenwerken met Strafhof

DEN HAAG. Nederland vindt dat Turkije moet samenwerken met het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat heeft minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gisteren geschreven in antwoord op vragen van CDA-Kamerleden. Reden is dat Turkije de Soedanese president Omar al-Bashir heeft uitgenodigd voor een islamitische conferentie. Al-Bashir wordt gezocht door het ICC op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur. Turkije heeft het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het ICC, niet ondertekend. Verhagen wees de Turkse ambassadeur op de relatie van Turkije met de EU. (ANP)

Bulgarije komt met wet tegen corruptie

Sofia. De Bulgaarse regering heeft een wet voorgesteld die het makkelijker moet maken beslag te leggen op bezittingen van mensen die verdacht worden van strafbare feiten. Bulgarije, lid van de Europese Unie, wil zo laten zien dat het werk maakt van corruptiebestrijding en aanpak van de georganiseerde misdaad. De EU eist dat ook en heeft vorig jaar miljoenen aan financiële steun aan Sofia bevroren omdat de regering niet genoeg zou doen. Onder de huidige wet mogen goederen alleen in beslag worden genomen als verdachten zijn veroordeeld. De wet moet nog door het parlement. (Reuters)

Coalitie milder over tekort dan Brussel

Door een onzer redacteuren

DEN Haag. De belangrijkste coalitiepartijen in Nederland vinden dat het begrotingstekort niet onder alle omstandigheden moet worden teruggedrongen. De Europese Commissie vindt dat Nederland zijn verwachte begrotingstekort van 6 procent in 2010, in 2013 weer onder de 3 procent moet krijgen. Volgens het CDA kun je dat niet zo snel doen als er geen economische groei is. „We hebben duidelijke afspraken in het kabinet dat we in ieder geval het tekort met een half procent per jaar verlagen”, zegt Frans de Nerée (CDA). „Maar als er geen groei is, moet je niet de economie kapot bezuinigen.” Paul Tang (PvdA) zegt: „De Commissie redeneert als boekhouder, niet als econoom. We kunnen het tekort alleen zo snel reduceren als de economische groei boven de 2 procent komt.” Partijen als VVD en D66 vinden dat wel moet worden vastgehouden aan een snelle verlaging van de overheidstekorten naar 3 procent.

De EU ligt op schema voor de Kyoto-limiet

BRUSSEL. De Europese Unie ligt op schema om de CO2-beperking door het Kyoto-verdrag te halen. Volgens de nieuwste schattingen stoten in 2012 de westelijke EU-landen 8 procent minder broeikasgas CO2 uit dan in 1990, in de oostelijke landen is dat 6 à 8 procent. Eurocommissaris Stavros Dimas (Milieu) heeft dat gisteren bekendgemaakt. De CO2-uitstoot is beperkt door milieumaatregelen in Europa, door de aankoop van emissierechten in niet-Europese landen en door de aanplant van bossen die CO2 absorberen. Regeringsleiders onderhandelen half december in Kopenhagen over een opvolger van het Kyoto-verdrag. (ANP)

PVV doet niet mee aan een ovatie voor Havel

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De PVV-fractie van het Europees Parlement is als enige blijven zitten bij een staande ovatie voor de toespraak van Václav Havel, de voormalige Tsjechische president en leider van de Fluwelen Revolutie in 1989. Andere Nederlandse Europarlementariërs spraken er schande van. „Ik kan mijn ogen niet geloven: staande ovatie voor Havels betoog voor de vrijheid, maar de PVV blijft als ENIGE zitten”, schreef Sophie in ’t Veld (D66) op Twitter. PVV-Europarlementariër Barry Madlener zegt dat het „een grove leugen” is dat zijn partij geen respect heeft voor Havel: „Toen hij binnenkwam, kreeg hij ook een ovatie. Daar deden wij gewoon aan mee.” In zijn toespraak noemde Havel onder andere de islam als één van de fundamenten onder Europa. Madlener: „Met applaus toon je je instemming voor wat hij zegt. Dus besloten wij daar niet aan mee te doen.”