Kabinet dreigt Afghanen met stop projecten

Nederland stopt volgend jaar met de financiering van hulpprojecten in Afghanistan als de bestrijding van corruptie niet zichtbaar wordt aangepakt en er geen maatregelen worden genomen om het openbaar bestuur te verbeteren.

„De tijd van mooie woorden is voorbij. Er kan alleen sprake zijn van vertrouwen als zij ook echt leveren”, zei minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gisteravond in de Tweede Kamer tijdens een overleg over Afghanistan.

Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) verkondigde tijdens dezelfde bijeenkomst dat een bedrag van 25 miljoen euro dat voor 2010 is gereserveerd voor het Afghan ReconstructionTrust Fund pas wordt overgemaakt „als het vertrouwen is herwonnen”. Het is volgens hem noodzakelijk dat een nieuwe regering „acuut” maatregelen neemt om het ambtenarenapparaat te hervormen, corruptie aan te pakken en de rechtsstaat te bevorderen.

„Het vertrouwen moet worden herwonnen”, aldus Koenders. Uit het reconstructiefonds worden onder andere salarissen voor onderwijzers en medisch personeel betaald. Ook worden bepaalde infrastructurele werken zoals watervoorziening en elektriciteitscentrales met dit fonds gefinancierd. Nederland is in grootte de vijfde donor.

Koenders zei erop te vertrouwen dat een nieuwe regering onder leiding van de onlangs bij omstreden verkiezingen herkozen president Karzai erin zal slagen verbeteringen aan te brengen. Maar dat vertrouwen zal wel „verdiend” moeten worden. Koenders wees erop dat het opbouwen van een rechtsstaat juist de reden is dat de internationale gemeenschap in Afghanistan zit. Tegelijk toonde hij er begrip voor dat dit veel tijd kost. „Je ziet niet in één stap een West-minster-democratie ontstaan”, zei Koenders.

De Nederlandse kritiek sluit aan op geluiden uit Groot-Brittannië en de VS. Gisteren lekte een rapportage uit van de Amerikaanse ambassadeur in Kabul die stelt dat troepenuitbreiding zinloos is, zolang Karzai geen ernst maakt met bestrijding van corruptie en verbetering van bestuur. De Amerikaanse commandant in Afghanistan, Stanley McChrystal, vroeg om 40.000 extra militairen. De Amerikaanse president Obama moet hierover nog een besluit nemen.

Achtergronden over de missie op nrc.nl/uruzgan