Inzage digitaal dossier patiënt vertraagd

Patiënten toegang geven tot hun eigen medische dossier via internet is veel complexer dan gedacht, en duurt langer dan voorzien. Dat blijkt uit een rapportage over het Elektronische Patiëntendossier (EPD) die Volksgezondheid deze week naar de Tweede Kamer stuurde.

De veilige toegang van de patiënt tot het EPD via internet is een technisch complex traject, schrijft minister Klink (CDA). Het zal daarom dit jaar niet meer lukken, zoals beoogd. Klink had dat begin dit jaar toegezegd bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Er zijn meer tegenslagen. Naar verwachting zijn eind dit jaar pas 560 in plaats van 900 zorgaanbieders aangesloten op het Landelijk Schakelpunt, het digitale knooppunt voor medische gegevens van patiënten. Volgens Volksgezondheid hebben ICT-leveranciers meer tijd nodig voor aanpassing van hun systemen.

Ten slotte vlot het EPD ook niet in de ziekenhuissector. In juli heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 72 ziekenhuizen de informatiebeveiliging onderzocht. Bij twintig ervan kon de Inspectie niet vaststellen of zij in 2010 kunnen voldoen aan de normen. Zij moeten een plan van aanpak opstellen. Doen zij dat niet, dan volgt een aanwijzing van de minister. Zo’n formele waarschuwing is de laatste stap voordat een zorginstelling onder curatele wordt gesteld.

Het ministerie overlegt momenteel over de invoering van het EPD met de zorgverleners, verenigd in het Bestuurlijk ICT Overleg Zorgverleners. Zij zeiden vorige maand al dat ze een akkoord hadden met Klink. De minister zou hun meer ruimte geven om hun bestaande regionale patiëntendossiers verder te ontwikkelen. Maar volgens Klinks woordvoerder lopen de onderhandelingen nog. Zorgverleners verzetten zich al langer tegen „een van boven opgelegde” landelijke EPD-aanpak.

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel voor het EPC volgend jaar goedkeuren en heeft nog veel vragen. In december organiseert de senaat een expertbijeenkomst. Dat is zeer ongebruikelijk. Doorgaans houdt alleen de Tweede Kamer dergelijke hoorzittingen.