Opinie

    • Paul Luttikhuis

Hoera, we halen Kyoto

IJssculptuur voor het EU-parlement in Straatsburg (Foto AFP)IJssculptuur voor het EU-parlement in Straatsburg (Foto AFP)

Europa gaat aan zijn Kyoto-doelstellingen voldoen, ruimschoots zelfs. Dat concludeert het Europese Milieu Agentschap (EEA) in dit rapport. En dan hebben ze nog niet eens de dalende uitstoot door de recessie meegerekend. ,,Van Europa kun je op aan”, concludeert eurocommissaris Stavros Dimas dan ook.

Wel was er het nodige kunst- en vliegwerk nodig om het allemaal te halen. Want met pure, eigen reducties van broeikasgassen komen de vijftien rijke EU-landen (van voor de uitbreiding oostwaarts) niet verder dan 6,9 procent, terwijl ze 8 procent moeten halen.

Projectie Kyoto-doelstelling in 2012Projectie Kyoto-doelstelling in 2012

Nu zou het natuurlijk flauw zijn om de EU daarop af te rekenen. Tenslotte gelden het planten van bomen, het betalen van reducties in ontwikkelingslanden en in het voormalig Oostblok (en die dan op eigen conto bijschrijven) en de handel in emissierechten als geaccepteerde instrumenten van het Kyoto-protocol.

Maar als je goed naar de cijfers kijkt, valt op dat het niet zonder pijn en moeite gaat. Vandaar ook dat het EEA waarschuwt dat de echte test na 2012 komt, als de EU minimaal 20 procent onder het niveau van 1990 moet uitkomen; en zelfs 30 procent als andere landen ook meedoen. Met alle extra inspanningen komen de landen nog steeds niet verder dan ruim 14 procent reductie.

Opvallend is ook de positie van Nederland. Dit is de conclusie van het EEA:

In the Netherlands, average emissions over the period 2003–2007 were 0.2 % lower than the base-year level, still above the burden-sharing target of – 6 % for the period2008–2012. Part of the Kyoto compliance will be achieved through operators in the EUemission trading scheme, which covers approximately 38 % of total emissions. Projections concerning the remaining emissions in the sectors not covered by the EU ETS indicate that these are expected to remain higher than their ‘non-ETS’ target. However, the Netherlands expects to reach its burden-sharing target by enhancing its carbon sinks (to a limited extent) and using the Kyoto flexible mechanisms.

Projectie emissiedoelstellingen in 2020Projectie emissiedoelstellingen in 2020

Maar gelukkig is er in Nederland nog een wereld te winnen als het om schone energie gaat. Het Wereldnatuurfonds heeft in een gedegen onderzoek in samenwerking met verschillende instituten gekeken naar maatregelen van het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van schone technologie  (hier ook een Nederlandse samenvatting).

Conclusie: Nederland doet het heel slecht. Overheidsinvesteringen hebben nauwelijks effect, bedrijven doen zelf veel te weinig. Terwijl vorig jaar wereldwijd de investeringen in duurzame technologie met 55 procent stegen, zijn die in Nederland gedaald met 34 procent. En dit wordt naar verwachting een van de belangrijkste groeisectoren van de wereldeconomie.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis