Groei niet zomaar

Winy Maas betoogt in nrc.next (6 november) dat Nederland een visie moet hebben op de ontwikkeling van Almere als onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Daarin heeft hij groot gelijk, maar zijn standpunt over Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) is erg beperkt. Maas beweert dat we ons met MKBA’s „doodcalculeren”, en hoopt dat de „ontwikkeling van Almere er niet door wordt gedwarsboomd”.

Een MKBA is geen kleingeestig sommetje. Het is een adviserend instrument bij politiek-bestuurlijke besluitvorming. De MKBA is in staat verschillende (ruimtelijke) ingrepen tegen elkaar af te wegen door alle relevante maatschappelijke effecten in beeld te brengen. Daarnaast maakt zij inzichtelijk hoe de financiering van een ingreep vormgegeven kan worden. Een goed uitgevoerde MKBA zal dus niet een visie ‘doodcalculeren’. Nederland moet absoluut durven groeien, maar dat betekent niet dat het nodig is alle besluitvormingsinstrumenten terzijde te schuiven.

Pieter Meulendijk-de Mol

Investeringsadviseur, advies- en ingenieursbureau DHV

    • Pieter Meulendijk-De Mol Investeringsadviseur
    • Ingenieursbureau Dhv