Felle kritiek op aanpak crisis kabinet

Het kabinet probeert de gevolgen van de economische crisis te beperken voor de burgers, maar zet zo de begrotingskraan veel te ver open en veronachtzaamt dat crises onvermijdelijk zijn. Dit betoogde Hans Borstlap, prominent lid van de Raad van State, gisteren bij de presentatie van het boek Aftershocks.

„Er is sprake van een wirwar van beleid dat zich met veel te veel bemoeit waarmee het zich niet zou moeten bemoeien”, zei hij. Als lid van de Raad van State beoordeelt Borstlap onder meer het financiële beleid van de overheid. Het kabinet moet volgens hem grotere budgettaire terughoudendheid tonen. „Er wordt iets op een ongelooflijke manier uit balans getrokken.”

Aangezien de overheid op het hoogtepunt van de conjunctuur, „is gaan meefeesten met de samenleving”, is er nu geen buffer meer. Hierdoor sloeg het begrotingssaldo om van een overschot van 1 procent (2008) naar een tekort van 6 procent (2010). Volgens Borstlap is versobering van de verzorgingsstaat de komende jaren onvermijdelijk. Maar hij bespeurde angst en luiheid bij bewindslieden om orde op zaken te stellen op hun beleidsterreinen.

Aftershocks is gebaseerd op interviews met 24 vooraanstaande intellectuelen uit de hele wereld over de economische crisis en de gevolgen ervan.