Europa voldoet aan eisen Kyoto

De Europese Unie gaat de afspraak die in 1997 in Kyoto is gemaakt over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen ruimschoots halen. Volgens het Europese Milieu Agentschap (EEA) zal de uitstoot in 2012 niet 8 procent onder het niveau van 1990 liggen, zoals is afgesproken, maar meer dan 11 procent.

In de gisteren gepubliceerde cijfers zijn nog niet eens de dalende emissies door de economische crisis verwerkt. Doordat veel bedrijven hun productie hebben verlaagd, stoten zij ook minder CO2 uit. Vandaar dat Eurocommissaris Stavros Dimas (Milieu) gisteren bij de presentatie van het rapport zei dat de EU betrouwbaar is als het gaat om klimaatbeleid.

De cijfers hebben betrekking op de vijftien EU-landen van voor de uitbreiding in 2004. Enkele daarvan, zoals Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, voldoen nu al aan hun verplichtingen. Andere landen, waaronder Nederland, zullen nog forse investeringen moeten doen om de vereiste reductie te halen. Veel van die investeringen zullen in ontwikkelingslanden worden gedaan, waar de reductie van CO2-emissies nog relatief goedkoop is. Een land dat dit soort buitenlandse investeringen doet, mag de behaalde reductie op zijn eigen conto bijschrijven.

Het optimisme over de cijfers wordt getemperd door de verwachtingen voor de jaren na 2012. Over die periode moeten volgende maand op de klimaattop in Kopenhagen nieuwe afspraken worden gemaakt. De Europese Unie heeft gezegd bereid te zijn tot een reductie van 20 procent ten opzichte van 1990 en zelfs 30 procent als ook de VS en China met ambitieuze plannen komen.

Volgens het EEA zal het heel moeilijk worden om die reductie te halen. Bij ongewijzigd beleid dreigt zelfs weer een stijging van de uitstoot. Met extra inspanningen zou een reductie van 14,3 procent haalbaar zijn. Dus om de 20 tot 30 procent te halen, zullen nog een groot aantal extra maatregelen nodig zijn.