Erasmusprijs voor internationaal recht

Erasmusprijs voor internationaal recht Den Haag, 13 nov. Twee voorvechters van internationaal recht kregen vanmiddag in paleis Noordeinde de Erasmusprijs uit handen van prins Willem-Alexander. De Amerikaan Benjamin Ferencz (midden) was aanklager bij de Neurenbergprocessen (1946) tegen nazi-kopstukken. De Italiaan Antonio Cassese was president van het Joegoslavië-tribunaal (1993-’97). Ze werden beloond voor hun bijdrage aan de Europese cultuur, met als thema internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Foto Evelyne Jacq Nederland, Den Haag, 13-11-2009 Erasmusprijs 2009 toegekend aan Antonio Cassese en Benjamin Ferencz De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2009 toegekend aan twee befaamde juristen, de Italiaan Antonio Cassese en de Amerikaan Benjamin Ferencz. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 150.000. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar van 2009. De Erasmusprijs 2009 heeft als thema "internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid". De Stichting Praemium Erasmianum ziet de twee laureaten als sleutelfiguren voor de internationale berechting van oorlogsmisdrijven. Ferencz heeft zijn leven lang gestreefd naar internationale berechting van de grootste schendingen van het humanitaire recht en vastgehouden aan het belang van de individuele verantwoordelijkheid; Cassese heeft een fundamentele rol gespeeld bij het effectueren van die berechting in institutionele vorm. Antonio Cassese (1937) heeft als hoogleraar internationaal recht te Florence zowel op wetenschappelijk als maatschappelijk gebied bijdragen geleverd op dit gebied. In de verantwoordelijke positie van eerste President van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, waartoe hij in 1993 werd gekozen, heeft hij grote betekenis gehad voor het functioneren van het Tribunaal in de beginperiode en het vestigen van het gezag van dit en andere tribunalen. Na zijn aftreden als rechter in het Joegoslavië tribunaal is Cassese onder meer opgetreden als leider van de Commission of Inquiry on Darfur, ingesteld door de Veiligheidsraad in 2004. Foto: Evelyne Jacq
Erasmusprijs voor internationaal recht Den Haag, 13 nov. Twee voorvechters van internationaal recht kregen vanmiddag in paleis Noordeinde de Erasmusprijs uit handen van prins Willem-Alexander. De Amerikaan Benjamin Ferencz (midden) was aanklager bij de Neurenbergprocessen (1946) tegen nazi-kopstukken. De Italiaan Antonio Cassese was president van het Joegoslavië-tribunaal (1993-’97). Ze werden beloond voor hun bijdrage aan de Europese cultuur, met als thema internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Foto Evelyne Jacq Nederland, Den Haag, 13-11-2009 Erasmusprijs 2009 toegekend aan Antonio Cassese en Benjamin Ferencz De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2009 toegekend aan twee befaamde juristen, de Italiaan Antonio Cassese en de Amerikaan Benjamin Ferencz. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied. De prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 150.000. De prijsuitreiking vindt plaats in het najaar van 2009. De Erasmusprijs 2009 heeft als thema "internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid". De Stichting Praemium Erasmianum ziet de twee laureaten als sleutelfiguren voor de internationale berechting van oorlogsmisdrijven. Ferencz heeft zijn leven lang gestreefd naar internationale berechting van de grootste schendingen van het humanitaire recht en vastgehouden aan het belang van de individuele verantwoordelijkheid; Cassese heeft een fundamentele rol gespeeld bij het effectueren van die berechting in institutionele vorm. Antonio Cassese (1937) heeft als hoogleraar internationaal recht te Florence zowel op wetenschappelijk als maatschappelijk gebied bijdragen geleverd op dit gebied. In de verantwoordelijke positie van eerste President van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, waartoe hij in 1993 werd gekozen, heeft hij grote betekenis gehad voor het functioneren van het Tribunaal in de beginperiode en het vestigen van het gezag van dit en andere tribunalen. Na zijn aftreden als rechter in het Joegoslavië tribunaal is Cassese onder meer opgetreden als leider van de Commission of Inquiry on Darfur, ingesteld door de Veiligheidsraad in 2004. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne