De president (2)

In zijn Rede tot de Natie benadrukte president Medvedev ook dat het belangrijk is om buitenlandse know how en buitenlandse wetenschappers aan te trekken. Het lijkt een antwoord  op de noodkreet van Russische geleerden van vorige maand dat de toestand  van de wetenschap in hun land catastrofaal is en dat er dringend geld in moet worden gepompt.  Volgens het weekblad Argumenten en Feiten hebben de afgelopen tien jaar een miljoen wetenschappers Rusland verlaten.

Nu vindt Medvedev dat universiteiten en wetenschappelijke instituten dat geld zelf moeten verdienen. In Nederland heet dat de Derde Geldstroom. In juli werd de Doema zelfs van vakantie teruggeroepen om een wet goed te keuren die universiteiten toestaat hun uitvindingen te gelde te maken. Dit gebeurde nadat de Federatieraad, de Russische Eerste Kamer, tegen een eerdere versie had gestemd omdat terecht gevreesd werd voor corruptie.

Maar volgens de Russische geleerden die hun nood klaagden is er een heel andere reden aan te wijzen voor de neergang van de Russische wetenschap en dat is er een van het schandalig lage salaris, waardoor getalenteerde onderzoekers massaal naar het Westen trekken. Want de Bèta-wetenschap kan zich alleen echt ontwikkelen met jong talent en een postgraduate-onderzoeker verdient in Rusland niet meer dan tussen de 100 en 200 dollar per maand.

Uit een opiniepeiling bleek onlangs dat van de jongeren slechts 1 procent van de Russische jongeren een carrière in de wetenschap nastreeft. De rest wil het zakenleven of de ambtenarij in om rijk te worden.

De wandelgroep waarmee ik af en toe  een tocht maak, telde twee jaar geleden veel jonge wetenschappers. Maar iedere keer dat ik meedoe is er weer een van hen vertrokken: naar Europa of Amerika, om de eenvoudige reden dat ze daar een normaal salaris krijgen en er onderzoeksapparatuur op de instituten is.

Kortom, de president moet de olie- en gasinkomsten dringend gaan dereguleren, van de regering naar jonge wetenschappers. Met de miljarden euro’s die sommige Kremlinbewoners en hun volgelingen de afgelopen jaren hebben verdiend, kun je namelijk generaties geleerden financieren.

    • Michel Krielaars