Crossing Border Festival

Aan veel auteurs die op het Haagse festival Crossing Border optreden, werd in de bijlage Boeken aandacht besteed. Op deze pagina’s besprekingen van nieuw werk van vier optredende auteurs. In de twee kolommen ernaast een selectie uit eerdere recensies. Muzikale voorkeuren zijn te vinden in het CS van deze week, op pagina 6 en 7.

De integrale boek-recensies zijn na te lezen via nrcboeken.nl Het programma van Crossing Border is te vinden op: www.crossingborder.nl