Crossing Border Festival

Aan veel auteurs die op het Haagse festival Crossing Border optreden, werd in de bijlage Boeken aandacht besteed. Op deze pagina’s besprekingen van nieuw werk van vier optredende auteurs. In de twee kolommen ernaast een selectie uit eerdere recensies. Muzikale voorkeuren zijn te vinden in het CS van deze week, op pagina 6 en 7.

Menno Wigman ‘Met zijn belezenheid geeft hij woorden aan zijn lijfelijke ervaringen en beschrijft hij alledaagse gevoelens in gebeitelde taal. [...] Menno Wigman is een dichter die er wezen mag.’ Menno WIGMAN,auteur. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Amsterdam,12 juli 2006 Mentzel, Vincent

De integrale boek-recensies zijn na te lezen via nrcboeken.nl Het programma van Crossing Border is te vinden op: www.crossingborder.nl