Colombia: tegenslag voor Uribe

In Colombia is gisteren onzekerheid ontstaan over de kansen van president Uribe om herkozen te kunnen worden voor een derde termijn.

Zou de conservatieve president zich volgend jaar weer herkiesbaar willen stellen, dan moet daarvoor de grondwet worden gewijzigd. Uribe’s aanhang zamelde daarom miljoenen handtekeningen in om het Congres te kunnen vragen een referendum uit te schrijven over de benodigde grondwetswijziging. Het Congres ging in september akkoord met een referendum.

Gisteren verklaarde de Nationale Kiesraad de opgehaalde handtekeningen echter verrassend ongeldig. Dit omdat de verzamelaars ervan de wettelijke limieten overschreden die de Colombiaanse wet stelt aan de financiering van dit soort burgerinitiatieven.

De achterban van Uribe kan nog in beroep tegen de uitspraak van de hoogste electorale autoriteit. Tot die tijd blijft onduidelijk hoe het staat met Uribe’s kansen op een derde termijn, waarvan hij zelf overigens nog niet heeft gezegd of hij deze ambieert. Ook het Constitutionele Hof studeert overigens nog op de vraag of het referendum met de grondwet strookt. In 2005 keurde dit hof de grondwetswijzing die Uribe’s tweede termijn mogelijk maakte, wel goed. (BBC)