Als regen zoet is, wordt de zee dan niet steeds zouter?

Ton Mesker uit Zeewolde begrijpt iets niet. „Als regenwater voor het grootste gedeelte afkomstig is uit zeewater, waar blijft dan het zout? Blijft dat zout achter in de zeeën en oceanen en zo ja, worden die dan niet steeds zouter?”

Volgens Hein de Baar, een Groningse hoogleraar oceanografie en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), is regenwater nog steeds een beetje zout. Het zout blijft grotendeels achter wanneer zeewater verdampt. Maar doordat de zee erg wild is, spatten en waaien zoute waterdruppels omhoog, vertelt hij. „Zo kunnen ze in regenwolken terechtkomen. Regen aan de kust is hierdoor zouter dan verder landinwaarts.”

Het totale zoutgehalte in de zeeën en oceanen blijft min of meer constant door de zogenaamde hydrologische cyclus. Erik van Sebille, onderzoeker bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU): „Zeewater verdampt, regen valt op het land en regenwater komt uiteindelijk weer in zee terecht.” De zee wordt dus niet zouter, omdat het meeste water weer terug in de zee komt.

Er verdwijnt ook zout uit de cyclus. „Verschillende diertjes gebruiken de calciumdeeltjes uit zout voor hun schelpen”, zegt Van Sebille. Als de schelpdieren doodgaan, zakken ze naar de zeebodem. Daar vormen ze dikke lagen. „Door te kijken welke diertjes in zo’n laag voorkomen, krijg je een idee van het klimaat dat er toen was.”

Het totale zoutgehalte is de afgelopen 500 tot 800 miljoen jaar constant gebleven, zegt de Groningse hoogleraar De Baar. Hoe kwam het zout in zee? „We weten dat rivierwater zoutdeeltjes (zoals als calcium, natrium en chloride) uit gesteente op de rivierbodem haalde en naar zee transporteerde.” Rivierwater kan dus ook een beetje zout zijn.

De zee is niet overal even zout. Van Sebille: „Daarom meten we het zoutgehalte van de zeeën en oceanen op vele plaatsen in de wereld.”

Djoke Hendriks

    • Djoke Hendriks