Winkeldiefstal is populair

Wereldwijd wordt er meer gestolen uit winkels. Ook in Nederland.

Vooral voedingsmiddelen en kleding zijn in trek.

Mensen hebben duidelijk minder te besteden: het aantal winkeldiefstallen in Nederland is fors toegenomen als gevolg van de recessie. In vergelijking met drie jaar geleden lopen de kosten hiervan op tot 184 euro per huishouden, een stijging van 11 procent.

Vooral luxe goederen als kleding en dure voedingsmiddelen worden vaker gestolen. Dat blijkt uit de zogeheten Diefstalbarometer van het onafhankelijke Centre for Retail Research (CCR) in Nottingham, Groot-Brittannië. Volgens Joshua Bamfield, auteur van het rapport en directeur van CCR, is het een „criminologisch gegeven” dat winkeldiefstal stijgt als ook de werkloosheid toeneemt. „Mensen stelen om hun vroegere levensstijl te kunnen aanhouden ondanks een lager inkomen.”

Bamfield spreekt van een „middenklassesyndroom”. Volgens hem gebruiken dieven hun teleurstelling in het financiële systeem als excuus. De meeste diefstallen in Nederland worden gepleegd door klanten (48,5 procent van het totaal aan onbedoeld verlies), gevolgd door diefstal door het eigen personeel (28,9 procent). De rest van het verlies komt door verkeerd prijzen of beschadigde voorraad (16,7 procent) en door leveranciersfraude (5,9 procent).

Volgens Bamfield is het voor het eerst dat de stijgende trend in winkelcriminaliteit wereldwijd waarneembaar is, met uitzondering van Oostenrijk en Singapore, waar winkelcriminaliteit altijd al heel laag was. De grootste stijging constateerde Bamfield in Slowakije (9,8 procent), de Verenigde Staten (8,8 procent) en Zuid-Afrika (8,2 procent).

In Nederland steeg het verlies door derving met 5 procent, iets boven het Europese gemiddelde van 4,7 procent. Het verlies van winkeliers komt uit op 1,26 procent van de omzet.

In Europa werden het afgelopen jaar 3 miljoen winkeldieven en ruim 100.000 stelende werknemers gesnapt. Winkeldieven stalen gemiddeld voor 94 euro. Bij eigen personeel, waarbij enkelingen systematisch artikelen stelen, liep dat bedrag op naar 1.858 euro. Die hoge bedragen tonen volgens Bamfield aan dat dieven uit zijn op merkartikelen die zij zelf weer kunnen doorverkopen.

Nederlandse winkeliers schatten de kosten van winkeldiefstal op bijna 1 miljard euro, en geven bijna 350 miljoen euro uit aan beveiliging.

Adjunct-directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland bevestigt de cijfers. Bij een onderzoek onder eigen leden in een andere periode constateerde hij een stijging van 10 procent. Van Golberdinge: „Wij zien vooral een flinke toename van winkeldiefstallen en inbraken. De diefstal door eigen personeel is licht gestegen.”

Detailhandel Nederland constateerde deze zomer dat tweederde van de winkeldiefstallen gepleegd wordt door een harde kern van verslaafde veelplegers en jeugdcriminelen. Dagelijks gaat het om circa 5.300 winkeldiefstallen, maar van de meeste doet de winkelier geen aangifte. „De aanpak van die harde kern moet fors aangescherpt worden”, zegt Van Golberdinge. Hij adviseert winkeliers behalve te investeren in beveiliging ook intensief samen te werken met politie en gemeentes.

    • Sander Voormolen