Provincies kunnen het niet zelf

De provincies hebben vorig jaar voor 237,4 miljoen euro extern personeel ingehuurd, 24,1 procent van het totale personeelsbudget.

De SP, die het onderzoek uitvoerde, vindt dat een veel te hoog percentage. Lees over het onderzoek op www.sp.nl