Oud-Zuid steunt entree Rijks

Een meerderheid van de Amsterdamse stadsdeelraad Oud-Zuid steunt het plan om één centrale entree te bouwen in de onderdoorgang van het Rijksmuseum, in plaats van vier toegangspoorten in de zijgevels van de passage.

Museumdirecteur Wim Pijbes wil twee monumentale trappen aanleggen in de onderdoorgang van het museum, die uitkomen op een lager gelegen centrale toegangshal. De kosten van het nieuwe ontwerp blijven binnen het totale budget van 360 miljoen euro.

Pijbes had het voorstel ter advies voorgelegd aan het stadsdeel Oud-Zuid, om te peilen of er draagvlak voor is, alvorens hij de benodigde vergunningen aanvraagt. Dinsdagavond was er een ‘meningsvormende’ vergadering over in de Commissie Ruimte en Wonen, waarbij bleek dat PvdA, VVD en CDA, samen een meerderheid, akkoord gaan. Er werd niet formeel over gestemd.

Pijbes voerde kort het woord. Hij wees op de vele steunbetuigingen die hij heeft ontvangen, onder meer van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen en wethouder Carolien Gehrels (PvdA, Cultuur). Zij stuurden hem twee weken geleden een brief waarin zij de entree „een geniale oplossing” noemen.

Tegenstanders van het plan, waaronder het Comité Red de Onderdoorgang, stellen dat er na aanleg van de trappen onvoldoende ruimte overblijft voor fietsers en voetgangers die ook van de passage onder het Rijksmuseum gebruikmaken. Maar volgens museumdirecteur Pijbes is dat niet waar. „Een onafhankelijk, deskundig verkeerstechnisch adviesbureau heeft dat onderzocht. De onderdoorgang is twintig meter breed en de trappen worden maar 3 meter 60 breed. Als zich al opstoppingen voordoen, dan is dat niet in de passage, maar bij de stoplichten op het kruispunt aan de Stadhouderskade.”

De nieuwe oplossing is volgens hem ook veiliger, omdat museumbezoekers niet het fietspad hoeven oversteken. „Bovendien is direct vanaf de straatkant zichtbaar waar zich de centrale ingang van het museum bevindt.”

Pijbes trekt een vergelijking met de entree van het Louvre in Parijs. „Het Louvre, dat jaarlijks 8 miljoen bezoekers ontvangt, heeft één roltrap van minder dan 1 meter breed naar beneden, eenzelfde roltrap omhoog, en een lift. De beide trappen van het Rijksmuseum worden elk 3 meter 60 breed, terwijl wij 1,5 à 2 miljoen bezoekers per jaar verwachten.”