Oppositie: AOW-plan is gedrocht

Het AOW-plan van het kabinet is onuitvoerbaar, veel te ingewikkeld en onnodig. Een verdeelde oppositie heeft vanmorgen harde kritiek geuit op het voorstel van het kabinet de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. „Dit gedrocht is onuitvoerbaar”, zei VVD-leider Rutte. „Geknutsel heeft geleid tot een politieke potpourri”, aldus GroenLinks-leider Halsema.

Het AOW-debat werd eerder uitgesteld omdat premier Balkenende (CDA) en minister Bos (Financiën, PvdA) aanvankelijk weigerden te komen. Zij vonden dat minister Donner (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris Klijnsma (PvdA) het kabinet konden verdedigen. Na druk van de oppositie draaiden ze bij. Zij zouden later vandaag aan het woord komen.

In het debat botste de VVD hard met het CDA. Rutte vindt dat het kabinet te lang wacht met bezuinigen, omdat het pas in 2020 de AOW-leeftijd verhoogt tot 66 jaar, en vijf jaar later tot 67 jaar. De VVD wil meteen beginnen met een geleidelijke verhoging, maar pas in 2035 gaan in dit plan de meeste mensen met 67 jaar met pensioen. „Financieel klopt uw plan niet”, zei CDA-fractieleider Van Geel. Rutte vindt juist dat het kabinet te traag reageert op de economische crisis. „Het kabinet reageert als een slak, maar weet zelfs met die snelheid nog uit de bocht te vliegen.”

VVD, GroenLinks en D66 willen wel de AOW-leeftijd verhogen, maar op een andere manier dan het kabinet. Grootste kritiek hebben zij op het plan om werkgevers te verplichten werknemers met een zwaar beroep na 30 jaar een andere baan te bieden. „Wat is een zwaar beroep? In België is daar een commissie mee bezig, die er niet uitkomt”, zei Pechtold (D66).

SP en PVV willen niet aan de AOW tornen. PVV’er Tony van Dijck, die Geert Wilders wegens ziekte verving, betoogde dat de AOW intact kan blijven als de immigratie uit moslimlanden stopt. VVD’er Rutte probeerde de PVV op één lijn te zetten met de SP en de FNV. „De PVV is niet extreem-rechts, maar extreem-links.”

Volg het nieuws over het AOW-debat op nrc.nl